Songclass Tonloab, Cambodja

Van 5 juni tot 31 augustus trok ik samen met mijn man Alexander naar Cambodja om vrijwilligerswerk te doen in het Bookbridge Learning Center te Tonloab. Bookbridge is een sociale onderneming die wereldwijd gelijkwaardig onderwijs wil aanbieden voor alle kinderen en jongeren. Hiervoor bouwden zij reeds 15 leercentra in rurale gebieden in Mongolië, Cambodja en binnenkort ook Sri Lanka. Ook wil zij via hun centra Europese ondernemers de kans geven een verrijkende ervaring op te doen in internationaal project management en intercultureel leiderschap.  

In het Learning Center wouden we onder andere de kwaliteit van de Engelse lessen helpen verbeteren. In de eerste plaats coachten we de aanwezige leerkrachten om enkele interactieve onderwijsmethoden te integreren in hun lespraktijk, zoals dialogen tussen de leerlingen. Daarnaast ondersteunden we de docenten in het gebruik van didactisch materiaal tijdens de les. Ze konden gebruik maken van de boeken uit de bibliotheek of we hielpen hun surfen op het internet op zoek naar goede illustraties. 

 

Tijdens de pauzes organiseerde ik de eerste weken enkele zangmomenten in de bibliotheek, maar door de wisselende opkomst was het moeilijk met deze groep iets op te bouwen. Ik was dan ook blij een English song class te kunnen starten. De leerlingen volgden iedere dag één uur English alfabet om de Latijnse letters te leren lezen en schrijven en één uur English singing. We zongen eenvoudige liedjes waarin de basiswoordenschat als kleuren, lichaamsdelen, tellen, dieren en andere woorden werden aangereikt.

 

Niet enkel het verwerven van deze nieuwe woordenschat was een groot pluspunt van de song class. Het zingen zorgde er vooral voor dat de leerlingen hun schroom om Engels te spreken overwonnen.  In deze Aziatische cultuur zorgt de angst voor gezichtsverlies er namelijk voor dat de leerlingen heel weinig een nieuwe taal "proberen" te spreken. Woorden worden vaak eerst gespeld of opgeschreven alvorens uit te spreken, het duurt dan ook lang eer zinnen vloeiend klinken. Karaoke is daarentegen wel zeer populair in Cambodja, het zingen zit hier echt in het bloed. Engelse liedjes zingen lijkt dus dé manier om een nieuwe taal te verwerven op een leuke manier. 

 

Ik ben er van overtuigd dat samen zingen ook in onze maatschappij een manier kan zijn om een taal te verwerven op een interactieve en creatieve manier. Daarom ontwikkelde ik het zangproject Babelklanken voor basisscholen, centra voor basiseducatie of opvangcentra. Neem zeker contact op voor meer info hierover. 

Ruby De Bruyne is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van muzikale activiteiten voor kinderen en volwassenen. In haar eigen concepten en werk in opdracht verwerkt ze steeds principes van groei, spel en verbondenheid. Ruby is actief in Vlaanderen en Brussel. Ze heeft een Master Muziekpedagogie behaald aan het Lemmensinstituut te Leuven en een extra Master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.