Soundpainting in Vilvoorde

Gedurende drie opeenvolgende weken leerden de leerlingen uit het eerste leerjaar van basisschool Klim-Op te Vilvoorde de basis van Soundpainting. Soundpainting is de multidisciplinaire gebarentaal om live te improviseren en componeren. Tijdens deze workshops leerden we meer dan 25 Soundpainting  gebaren interpreteren en verklanken.

 

Aan het begin van een nieuwe workshopreeks is het nodig voldoende aandacht te besteden aan de zoektocht naar leuke, mooie of verrassende geluiden met onze stem, het lichaam of instrumenten. Eenmaal de leerlingen begrijpen dat 'fouten maken' niet echt bestaat bij Soundpainting gaan de creatieve remmen los.

 

Wat ik heel fijn vind aan Soudpainting is het feit dat de kinderen ook zonder muzikale bagage zeer bewust musiceren met muzikale parameters als hoog-laag, snel-traag en luid-stil. Daarnaast is de focus op gebaren in plaats van het verbale een manier om de taalverschillen in de klas te omzeilen. Een leerlinge die nog maar één maand in België woonde en grote inspanningen moest doen in de klas, genoot duidelijk van deze workshop waar ze zonder woorden volwaardig aan kon deelnemen.

Tot slot is Soundpainting een workshop waaraan de klasleerkracht zelf ook veel plezier beleefd én kan verder werken na mijn bezoek aan de school. Wanneer de affiche met alle gebaren in de klas wordt opgehangen is een muzikaal tussendoortje nooit veraf. 

 

Alle info over de workshopreeks Soundpainting vind je op de website www.muziekpardoes.be/zangworkshops

Ruby De Bruyne is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van muzikale activiteiten voor kinderen en volwassenen. In haar eigen concepten en werk in opdracht verwerkt ze steeds principes van groei, spel en verbondenheid. Ruby is actief in Vlaanderen en Brussel. Ze heeft een Master Muziekpedagogie behaald aan het Lemmensinstituut te Leuven en een extra Master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.