Babelklanken @ Zomerschool Leuven

Voor de zesde maal op rij organiseerde  de stad Leuven in samenwerking met het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (Riso) Vlaams-Brabant tijdens de laatste 3 weken van augustus de zomerschool.  Een 80-tal anderstalige kinderen tussen 5 en 7 jaar bereidden zich er al spelenderwijs voor op het nieuwe schooljaar.  Dit jaar was de zomerschool zo’n 30 verschillende thuistalen rijk.

 

De aanwezige kinderen hebben de meest uiteenlopende nationaliteiten van origine: Nepalees, Pools, Arabisch, Koerdisch, Portugees, Ghanees, enz. Ze spreken thuis geen of weinig Nederlands, maar de ouders stimuleren hen wel de taal te onderhouden door hen naar de zomerschool te brengen. Verschillende kinderen zijn nieuwkomers en starten volledig nieuw in de Nederlandse taal.

 

Mohamed Ridouani, Schepen van Onderwijs, legt het belang van het project uit: ‘We zetten in op  taal van schoolkinderen, vanaf de kleuterleeftijd, omdat taalachterstand leidt tot onderwijsachterstand. Veel te weinig anderstaligen komen in het hoger onderwijs terecht. Al in de lagere en middelbare school lopen deze studenten studievertraging op en met dit soort initiatief willen we daar iets aan doen.’

De zomerschool is geen verplichting, maar een aanbod van de stad, en in overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen wordt bepaald welke kinderen het meeste baat hebben bij dit taalbad. Op speelse wijze worden de kinderen ondergedompeld in het Nederlands. Eenmaal per week gaan de kinderen ook op uitstap naar bijvoorbeeld de markt, het museum, de bib of de dierentuin. Zo krijgen ze de kans om ook hun taalvaardigheid te oefenen buiten de klasmuren.

 

De vrijwilligers en leerkrachten in spe die lesgeven aan de zomerschool krijgen specifieke vormingen over het educatief en gediversifieerd werken rond taal en meertaligheid. Deze zomer mocht Ruby van Muziek Pardoes de docenten een introductie geven in muzikale speltechnieken. Tijdens de voorbereidingsdag werden enkele speltechnieken toegelicht en speelliederen uitgetest door de monitoren. Gedurende de speelweek gingen de monitoren zelf aan de slag met de kinderen en kwam Ruby enkele malen op bezoek om de sessies te begeleiden en ondersteunen.

 

Op donderdag 29 augustus vond het afsluitende toonmoment van de zomerschool plaats op het grote podium van het SLAC. De kinderen brachten enkele liedjes en versjes naar voor en mochten een daverend applaus in ontvangst nemen. De ouders en zorgleerkrachten werden uitgenodigd voor een afsluitende babbel en pannenkoek. Met deze leerrijke en speelse weken achter de rug kunnen de kinderen goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Meer info over de workshop en navorming Babelklanken vind je op de website www.muziekpardoes.be/zangworkshops

Bron: Zomerschool: Leuven speelt Nederlands, Carolien Coenen, www.leveninleuven.be

Ruby De Bruyne is gespecialiseerd in het organiseren en uitvoeren van muzikale activiteiten voor kinderen en volwassenen. In haar eigen concepten en werk in opdracht verwerkt ze steeds principes van groei, spel en verbondenheid. Ruby is actief in Vlaanderen en Brussel. Ze heeft een Master Muziekpedagogie behaald aan het Lemmensinstituut te Leuven en een extra Master Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.